Landwinkels

Modern bedrijf

Omdat onze zoon verder gaat met het bedrijf, willen we met de tijd meegaan. Onze 100 melkkoeien en nog eens veertig stuks jongvee geven ons bedrijf een levensvatbare basis. Verder dragen we het milieu, de natuur en het landschap een warm hart toe. We gebruiken zo min mogelijk kunstmest om zonder milieubelasting toch een goede grasproductie te bereiken. Ook zijn we lid van een agrarische natuurvereniging en doen we dus van alles voor de natuur. We beschermen weidevogels en planten bosjes op de hoekjes van de percelen, zodat allerlei dieren zich hierin kunnen vestigen.


Aandacht voor dier en landschap

Onze 100 koeien geven de beste melk als de dieren het in de wei en op de boerderij het naar hun zin hebben en dat proeft u terug in onze kaas en ons eigen rundvlees. De natuur ligt ons aan het hart, daarom beschermen we weidevogels en zorgen we voor bloeiende slootkanten. Ook zijn wij lid van de agrarische natuurvereniging. Op die manier dragen we ons steentje bij aan de leefbaarheid van het Groene Hart.

 


Excursies

Bij Landwinkel Doruvael kunt u zelf ervaren wat nodig is om een goede kaas te maken. Tijdens de rondleiding op de boerderij laat Ad jong en oud kennis maken met het weidevogelbeheer, de verzorging van de koeien en de kaasmakerij. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Landwinkel Doruvael.


Workshop

U kunt bij Landwinkel Doruvael ook terecht voor een workshop Kaasplankjes opmaken of een wijnproeverij.